Lịch công tác tuần Trường THPT Cao Bá Quát
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:18/10/2021 đến ngày:24/10/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 18/10- Không chào cờ, học văn hóa kiểm tra giữa kỳ theo lịch- Kiểm tra giữa kỳ theo lịch- Trực lãnh đạo: Thầy Đạo, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Ba 19/10- Học văn hóa theo TKB
- Học văn hóa theo TKB
- Trực lãnh đạo: Thầy Đạo, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Tư 20/10- Học văn hóa theo TKB- Học văn hóa theo TKB- Trực lãnh đạo: Thầy Đạo, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Năm 21/10- Học văn hóa theo TKB- Học văn hóa theo TKB- Trực lãnh đạo: Thầy Đạo, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Sáu 22/10- Học văn hóa theo TKB- Học văn hóa theo TKB- Trực lãnh đạo: Thầy Đạo, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Bảy 23/10- Học văn hóa theo TKB, tiết 04 họp GVCN tại phòng Hội đồng- Học văn hóa theo TKB, tiết 09 họp GVCN tại phòng Hội đồng- Trực lãnh đạo: Thầy Đạo, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
CN 24/10- Làm công tác thi viên chức năm 2021 (theo quyết định)- Làm công tác thi viên chức năm 2021 (theo quyết định)