Lịch công tác tuần Trường THPT Cao Bá Quát
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:25/10/2021 đến ngày:31/10/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 25/10- Không chào cờ, học văn hóa kiểm tra giữa kỳ theo lịch- Kiểm tra giữa kỳ theo lịch- Trực lãnh đạo: Thầy Đạo, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Ba 26/10- Học văn hóa theo TKB
- Học văn hóa theo TKB
- Trực lãnh đạo: Thầy Đạo, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Tư 27/10- Học văn hóa theo TKB
- Học văn hóa theo TKB
- Trực lãnh đạo: Thầy Đạo, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Năm 28/10- Học văn hóa theo TKB
- Học văn hóa theo TKB
- Trực lãnh đạo: Thầy Đạo, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Sáu 29/10- Học văn hóa theo TKB
- Học văn hóa theo TKB
- Trực lãnh đạo: Thầy Đạo, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Bảy 30/10- Học văn hóa theo TKB, tiết 04 họp GVCN tại phòng Hội đồng- Học văn hóa theo TKB, tiết 09 họp GVCN tại phòng Hội đồng- Trực lãnh đạo: Thầy Đạo, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
CN 31/10