Lịch công tác tuần Trường THPT Cao Bá Quát
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:1/11/2021 đến ngày:7/11/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 1/11- Học TKB thứ 3- Học TKB thứ 3- Trực lãnh đạo: Thầy Đạo, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Ba 2/11- Kiểm tra Toán (Theo lịch)
- Làm công tác thi viên chức theo quyết định
- Kiểm tra Sinh, Anh, Công dân (theo lịch)
Làm công tác thi viên chức theo quyết định
- Trực lãnh đạo: Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Tư 3/11- Học văn hóa theo TKB- Học văn hóa theo TKB- Trực lãnh đạo: Thầy Đạo, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Năm 4/11- Học văn hóa theo TKB
- Làm công tác chấm thi viên chức theo QĐ (Cô Nguyệt, Cô Nga, Cô Nhi đến khi hoàn thành nhiệm vụ)
- Học văn hóa theo TKB
- Làm công tác chấm thi viên chức theo QĐ (Cô Nguyệt, Cô Nga, Cô Nhi đến khi hoàn thành nhiệm vụ)
- Trực lãnh đạo: Thầy Đạo, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Sáu 5/11- Học văn hóa theo TKB- Học văn hóa theo TKB- Trực lãnh đạo: Thầy Đạo, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Bảy 6/11- Học văn hóa theo TKB, tiết 04 họp GVCN tại phòng Hội đồng
- Học văn hóa theo TKB, tiết 09 họp GVCN tại phòng Hội đồng
- Trực lãnh đạo: Thầy Đạo, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
CN 7/11