Lịch công tác tuần Trường THPT Cao Bá Quát
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:27/9/2021 đến ngày:3/10/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 27/9- Không chào cờ - Học đôn tiết- Học văn hóa theo TKB-Trực lãnh đạo: Thầy Đao, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Ba 28/9- Học văn hóa theo TKB- Học văn hóa theo TKB-Trực lãnh đạo: Thầy Đao, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Tư 29/9- Học văn hóa theo TKB- Học văn hóa theo TKB-Trực lãnh đạo: Thầy Đao, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Năm 30/9- Học văn hóa theo TKB- Học văn hóa theo TKB-Trực lãnh đạo: Thầy Đao, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Sáu 1/10- Học văn hóa theo TKB- Học văn hóa theo TKB-Trực lãnh đạo: Thầy Đao, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Bảy 2/10- Học văn hóa theo TKB, tiết 04 họp GVCN tại phòng Hội đồng- Học văn hóa theo TKB, tiết 09 họp GVCN tại phòng Hội đồng-Trực lãnh đạo: Thầy Đao, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
CN 3/10- ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN- ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN