Lịch công tác tuần Trường THPT Cao Bá Quát
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:11/10/2021 đến ngày:17/10/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 11/10- Không chào cờ, học đôn tiết
- 07h30: Họp BCH Đảng bộ
- 08h00: Họp Liên tịch
- 14h00: Họp Hội đồng- Trực lãnh đạo: Thầy Đạo, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Ba 12/10- Học văn hóa theo TKB- Học văn hóa theo TKB- Trực lãnh đạo: Thầy Đạo, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Tư 13/10- Học văn hóa theo TKB
- Dự họp tại Sở ( Thầy Đạo, Cô Tho )
- Học văn hóa theo TKB
- Dự họp tại Sở ( Thầy Đạo, Cô Tho )
- Trực lãnh đạo Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Năm 14/10- Học văn hóa theo TKB- Học văn hóa theo TKB- Trực lãnh đạo: Thầy Đạo, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Sáu 15/10- Học văn hóa theo TKB- Học văn hóa theo TKB- Trực lãnh đạo: Thầy Đạo, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Bảy 16/10- Học văn hóa theo TKB, tiết 04 họp GVCN tại phòng Hội đồng- Học văn hóa theo TKB, tiết 09 họp GVCN tại phòng Hội đồng- Trực lãnh đạo: Thầy Đạo, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
CN 17/10- Họp Ban thường trực Hội phụ huynh nhiệm kỳ 2021-2022 ( 8h00 - Hội trường )