Trang chủVăn bản - Tài liệu GDPLVăn bản Nhà trường

Văn bản Nhà trường

Lọc tiêu đề 

#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Báo cáo thực hiện 3 công khai năm học 2023 - 2024 54
2 Kế hoạch giáo dục năm học 2023 - 2024 129
3 Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi 12 năm học 2023 - 2024 116
4 Kế hoạch HĐNGLL - HN lớp 12, năm học 2023 - 2024 143
5 Kế hoạch công tác giáo dục chính trị năm học 2023 - 2024 196
6 Kế hoạch hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 11, năm học 2023 - 2024 150
7 Kế hoạch hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 10 năm học 2023 - 2024 158
8 Kế haochj cuộc thi KHKT cấp trường năm học 2023 - 2024 153
9 Kế hoạch công tác hoạt động xã hội năm học 2023 - 2024 127
10 Kế hoạch tư vấn tâm lý năm học 2023 - 2024 133
11 Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2023 - 2024 176
12 Kế hoạch hoạt động Y tế trường học năm học 2023 - 2024 160
13 Kế hoạch kiểm tra giữa kì 1, năm học 2023 - 2024 110
14 Quyết định thành lập Ban HĐNGLL - Hướng nghiệp và Hoạt động trải nghiệm năm học 2023 - 2024 160
15 Quy chế hoạt động dân chủ năm học 2023 - 2024 146
16 Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử năm học 2023 - 2024 121
17 Quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2023 - 2024 104
18 Quy định nội quy tiếp công dân năm học 2023 - 2024 130
19 Quyết định thành lập BAn giám khảo cuộc thi KHKT cấp trường năm học 2023 - 2024 173
20 Quyết định Quy chế làm việc năm học 2023 - 2024 137
21 Quyết định thành lập tổ tư vấn tâm lý và hoạt động xã hội năm học 2023 - 2024 140
22 Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khên thưởng năm học 2023 - 2024 132
23 Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá năm học 2023 - 2024 144
24 Quyết định thành lập Ban giám khảo thi GVG cấp trường năm học 2023 - 2024 158
25 Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi GVG cấp trường năm học 2023 - 2024 140
26 Quyết định thành lập tổ tiếp công dân năm học 2023 - 2024 135
27 Quyết định Quy chế thi đua khen thưởng năm học 2023 - 2024 123
28 Kế hoạch tạo ngân hàng đề MasterTest năm học 2023 - 2024 133
29 Quyết định kiểm tra hồ sơ giáo viên kỳ 1 năm học 2023 - 2024 122
30 Quyết định thành lạp Ban phòng chống bão lụt 2023 - 2024 146
31 Quyết định thành lập Ban giám khảo thi KHKT cấp trường 213
32 Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2022 - 2023 380
33 Kế hoạch công tác chuyên môn năm học 2022 - 2023 303
34 Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi 295
35 Kế hoạch tổ chức thi giáo viên dạy giỏi năm học 2022 - 2023 291
36 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2022 - 2023 324
37 Kế hoạch xay dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm năm học 2022 - 2023 252
38 Hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2022 - 2023 278
39 Kế hoạch haotj động NGLL - Hướng nghiệp (Khối 11, 12) năm học 20222023 261
40 Kế hoạch hoạt động trải nghiệm khối 10 năm học 2022 - 2023 302
41 Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2022 - 2023 385
42 Quyết định thành lập Tổ pháp chế năm học 2022 - 2023 296
43 Kế hoạch bảo quản và phát triển CSVC và TBCN năm học 2022 - 2023 350
44 Kế hoạch tư vấn tâm lý học đường năm học 2022 - 2023 289
45 Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 266
46 Quyết định thành lập tổ TƯ vấn tâm lý học đường năm học 2022 - 2023 242
47 Kế hoạch phòng chống Bão lụt năm học 2022 - 2023 274
48 Kế hoạch tiên Vác xin Covid19 233
49 Quyết định cử đi học PCCC 297
50 Quyết định kiểm tra nội bộ năm học 2022 - 2023 283
51 Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá năm học 2022 - 2023 328
52 Quyết định thành lập Ban phòng chống Bão lụt 2022 - 2023 366
53 Kế hoạch tư vấn tâm lý học sinh năm học 2021 - 2022 433
54 Quyết định thành lập Tổ pháp chế năm học 2021 - 2022 477
55 Quyết định thành lập Ban Hoạt động ngoài giờ lên lớp 2021 - 2022 427
56 Công văn thay đổi lịch học, phòng học từ 22/11/2021 788
57 Quyết định thành lập Tổ giám sát ant toàn Covid-19 572
58 Kế hoạch phòng chống bão lụt năm học 2021 - 2022 619
59 Quyết định ban hành quy chế thi đua học sinh, tập thể lớp năm học 2021 - 2022 563
60 Báo cáo công tác BD chính trị hè 2021 548
61 Công văn triển khai một số nhiệm vụ BDHSG năm học 2021 - 2022 530
62 Quyết định thành lập Ban CSSKHS năm học 2021 - 2022 591
63 Quyết định phân công nhiệm vụ trong Ban Giám hiệu năm học 2021 - 2022 600
64 Quyết định kiện toàn Ban VSTBPN năm 2021 - 2022 528
65 Quyết định ban hành Quy chế dân chủ năm học 2021 - 2022 549
66 Quyết định thanh tra tài chính năm 2021 554
67 Kế hoạch hoạt động NGLL - Hướng nghiệp năm học 2021 - 2022 587
68 Quyết định thành lập Ban Thi đua khen thưởng năm học 2021 - 2022 540
69 Quyết định thành lập Ban hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2021 - 2022 569
70 Quyết định ban hành quy chế thi đua khen thưởng năm học 202` - 2022 625
71 Quyết định bổ nhiêm Tổ trưởng, Tổ phó năm 2021 - 2022 553
72 Kế hoạch ứng dụng CNTT và Hồ sơ Điện tử năm học 2021 - 2022 535
73 Kế hoạch Y tế học đường năm học 2021 - 2022 593
74 Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới, VSTBPN năm học 2021 - 2022 574
75 Kế hoạch khai giảng năm học 2021 - 2022 520
76 Kế hoạch Hội nghị CB, CC, VC năm học 2021 - 2022 528
77 Kế hoạch đối thoại với học sinh năm học 2021 - 2022 568
78 Kế hoạch dạy học trực tuyến năm học 2021 - 2022 565
79 Kế hoạch dạy học kì 1 năm học 2021 - 2022 581
80 Kế hoạch năm học 2021 - 2022 549
81 Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020 - 2025 532
82 Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông 549
83 Công khai chất lượng giáo dục năm học 2020 - 2021 557

Những thành tích tiêu biểu

Năm học 2022 - 2023

1Học sinh xuất sắc nhất trường:
Huỳnh Thị Anh Đào Lớp 10C1 - ĐiTB: 9.5      
2. Học sinh xuất sắc nhất Khối 11:
Võ Thị Lệ Quyênlớp 11/2  - ĐTB: 9.4
3. Học sinh xuất sắc nhất Khối 12:
 Nguyễn Thị Thu Huệ - lớp 12/1 -  ĐTB: 9.2  

 4. Thi học sinh giỏi 12 cấp tỉnh

Huỳnh Ngọc Hải - Lớp 12/1: giải Nhất Môn Vật lí HSG12 cấp tỉnh

Nguyễn Hoàng Diễm Huyền - Lớp 12/2: giải Nhì Môn Ngữ văn HSG12 cấp tỉnh

Doãn Thị Hoài My - Lớp 12/1: giải Ba Môn Hóa học HSG12 cấp tỉnh

Nguyễn Thị Thu Huệ - Lớp 12/1: giải Ba Môn Sinh học HSG12 cấp tỉnh

Mai Thị Như Ý - Lớp 12/2: giải Ba Môn Ngữ văn HSG12 cấp tỉnh

Phạm Thị Nhật Linh - Lớp 12/2: giải Ba Môn Lịch sử HSG12 cấp tỉnh

Phạm Thị Bảo Hân - Lớp 12/2: giải Ba Môn Địa lí HSG12 cấp tỉnh

Huỳnh Thị Tình - Lớp 12/2: giải Ba Môn Địa lí HSG12 cấp tỉnh

Nguyễn Thị Ngọc Trâm - Lớp 12/2: giải Ba Môn Tiếng Anh HSG12 cấp tỉnh

Nguyễn Phương Tri - Lớp 12/1: giải KK Môn Toán HSG12 cấp tỉnh

Doãn Thúy Nga - Lớp 12/1: giải KK Môn Sinh học HSG12 cấp tỉnh

Nguyễn Thị Chuẩn - Lớp 12/2: giải KK Môn Ngữ văn HSG12 cấp tỉnh

Trần Thị Như Huỳnh - Lớp 12/2: giải KK Môn Ngữ văn HSG12 cấp tỉnh

Nguyễn Thục Nhi - Lớp 12/2: giải KK Môn Ngữ văn HSG12 cấp tỉnh

Bùi Văn Huân - Lớp 12/9: giải KK Môn Lịch sử HSG12 cấp tỉnh

Nguyễn Duy Khánh - Lớp 12/2: giải KK Môn Lịch sử HSG12 cấp tỉnh

Đỗ Thị Bích Trâm - Lớp 12/2: giải KK Môn Địa lí HSG12 cấp tỉnh

Nguyễn Văn Quốc - Lớp 12/2: giải KK Môn Địa lí HSG12 cấp tỉnh

Trần Văn Đông - Lớp 12/2: giải KK Môn Địa lí HSG12 cấp tỉnh

Hồ Mai Hương - Lớp 12/2: giải KK Môn Tiếng Anh HSG12 cấp tỉnh

Tổng cộng: 20 giải: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 07giải Ba, 11 giải KK/42 học sinh dự thi

5 Cuộc thi "Câu chuyện đạo đức và Pháp luật": Giải Nhì cấp tỉnh

6 Cuộc thi Tài năng tiếng Anh cấp tỉnh OTE: Giải Khuyến khích cấp tỉnh

Huỳnh Thị Anh Đào - Lớp 10C1

Hồ Thị Dương Nguyên - Lớp 10C1

Võ Thị Thu Phương - Lớp 10A2

7. Cuộc thi An toàn giao thông - nụ cười ngày mai đật giải Khuyến khích quốc gia

Võ Thị Lệ Quyên              lớp 11/2  

8. Cuộc thi cảm nhận về sách với chủ đề “Cuốn sách em yêu” do huyện Núi Thành tổ chức: 1 nhất, 1 nhì, 1 ba, 2 KK

Nguyễn Như Quỳnh - Lớp 11/2: Giải Nhất

Võ Thùy Ngân - Lớp 10C1: Giải Nhì

Phan Thị Hoài Vy - Lớp 11/2: Giải Ba

Hồ Thị Hà My - Lớp 11/2: Giải kk

Nguyễn Võ Bảo Trâm - Lớp 10C1: Giải kk

9. Tin học trẻ huyện Núi Thành: 2 giải 3, 01 giải khuyến khích

Lê Quang Long - Lớp 10A1: Giải Ba
Nguyễn Hoà Nam - Lớp 10A1: Giải Ba
Nguyễn Ngọc Bảo Nguyên - Lớp 11/2: Giải KK

Năm học 2021 - 2022

Mai Thị Hoài Phương - Lớp 12/2: giải Nhì - Môn Địa lí HSG12 cấp tỉnh

Nguyễn Thị Ngọc Vy - Lớp 12/2: giải Nhì - Môn Địa lí HSG12 cấp tỉnh

Võ Xuân Mai - Lớp 12/1: giải Nhì - Môn Tiếng Anh HSG12 cấp tỉnh

Nguyễn Thị Sương - Lớp 12/2: giải Ba - Môn Địa lí HSG12 cấp tỉnh

Trần Lê Nhất Gô - Lớp 12/1: giải Ba - Môn Hóa học HSG12 cấp tỉnh

Lê Tuấn Thương - Lớp 12/1: giải Ba - Môn Hóa học HSG12 cấp tỉnh

Nguyễn Thị Kim Chi - Lớp 12/1: giải Ba - Môn Hóa học HSG12 cấp tỉnh

Đặng Lê Na - Lớp 12/2: giải Ba - Môn Lịch sử HSG12 cấp tỉnh

Châu Thị Thanh Tuyền - Lớp 12/2: giải Ba - Môn Lịch sử HSG12 cấp tỉnh

Trần Thị Thúy Triều - Lớp 12/2: giải Ba - Môn Ngữ văn HSG12 cấp tỉnh

Bùi Thị Sen - Lớp 12/2: giải KK - Môn Địa lí HSG12 cấp tỉnh

Huỳnh Thị Kiều Oanh - Lớp 12/3: giải KK - Môn Ngữ văn HSG12 cấp tỉnh

Huỳnh Dương Ái Hậu - Lớp 12/1: giải KK - Môn Sinh học HSG12 cấp tỉnh

Võ Thị Thùy Trang - Lớp 12/1: giải KK - Môn Tin học HSG12 cấp tỉnh

Nguyễn Khả Hào - Lớp 12/1: giải KK - Môn Tin học HSG12 cấp tỉnh

Trần Ngọc Hoàng - Lớp 12/1: giải KK - Môn Toán HSG12 cấp tỉnh

Nguyễn Văn Khánh - Lớp 12/1: giải KK - Môn Toán HSG12 cấp tỉnh

Võ Như Quỳnh - Lớp 12/1: giải KK - Môn Toán HSG12 cấp tỉnh

Tổng cộng 18 giải: 03 Nhì, 07Ba, 08 KK trên 42 HS dự thi 

Giải Ba thi KHKT cấp tỉnh

Giải Nhì cuộc thi Văn học, học Văn

Năm học 2020 - 2021

Lê Anh Tuấn- lớp 12/9: Giải Nhất môn Lịch sử HSG 12 cấp tỉnh

Nguyễn Văn Toàn - lớp 12/7: Giải Nhì môn Lịch sử HSG 12 cấp tỉnh

Phạm Thị Mỹ Hạnh - lớp 12/9: Giải Nhì môn Lịch sử HSG 12 cấp tỉnh

Phạm Viết Tuấn - lớp 12/9: Giải Nhì môn Ngữ văn HSG 12 cấp tỉnh

Nguyễn Đình Lực - lớp 12/10: Giải Nhì môn Toán HSG 12 cấp tỉnh

Nguyễn Thị Minh Tính - lớp 12/9: Giải Nhì môn Tiếng Anh HSG 12 cấp tỉnh

Nguyễn Thị Cẩm Nhi - lớp 12/9: Giải Nhì môn Địa lí HSG 12 cấp tỉnh

Lê Quang Tâm - lớp 12/10: Giải Ba môn Toán HSG 12 cấp tỉnh

Trương Tân - lớp 12/10: Giải Ba môn Vật lý HSG 12 cấp tỉnh

Nguyễn Đoàn Mai Ry - lớp 12/10: Giải Ba môn Sinh HSG 12 cấp tỉnh

Lê Hồng Nhung - lớp 12/9: Giải Ba môn Tiếng Anh HSG 12 cấp tỉnh

Đào Thị Thanh Tâm - lớp 12/10: Giải Khuyến khích môn Toán HSG 12 cấp tỉnh

Nguyễn Thị Thu Lũy - lớp 12/9: Giải Khuyến khích môn Ngữ văn HSG 12 cấp tỉnh

Bùi Thị Anh Thư - lớp 12/9: Giải Khuyến khích môn Ngữ văn HSG 12 cấp tỉnh

Lê Thị Kim Thức - lớp 12/9: Giải Khuyến khích môn Ngữ văn HSG 12 cấp tỉnh

Phạm Thị Tiên - lớp 12/9: Giải Khuyến khích môn Ngữ văn HSG 12 cấp tỉnh

Trần Thị Mai Trúc - lớp 12/9: Giải Khuyến khích môn Lịch sử HSG 12 cấp tỉnh

Nguyễn Phạm Thị Trà My - lớp 12/9: Giải Khuyến khích môn Lịch sử HSG 12 cấp tỉnh

Võ Văn Linh - lớp 12/10: Giải Khuyến khích môn Vật lý HSG 12 cấp tỉnh

Tổng cộng 19 giải: 01 Nhất, 06 Nhì, 04 Ba, 08 KK trên 42 HS dự thi 

Huỳnh Ngọc Hải- lớp 10/1: HCV môn Vật lí Olympic cấp tỉnh

Mai Thị Hoài Phương - lớp 11/2: HCV môn Địa lý Olympic cấp tỉnh

Trần Ngọc Hoàng - lớp 11/1: HCB môn Toán Olympic cấp tỉnh

Doãn Thúy Nga - lớp 10/1: HCB môn Sinh học Olympic cấp tỉnh

Nguyễn Thị Ngọc Huyền - lớp 10/1: HCB môn Tin học Olympic cấp tỉnh

Trần Thị Như Huỳnh - lớp 10/2: HCB môn Ngữ văn Olympic cấp tỉnh

Nguyễn Thị Ngọc Trâm - lớp 10/2: HCB môn Tiếng anh Olympic cấp tỉnh

Hồ Mai Hương - lớp 10/2: HCB môn Tiếng anh Olympic cấp tỉnh

Nguyễn Khả Hào - lớp 11/1: HCB môn Tin học Olympic cấp tỉnh

Nguyễn Thi Ngọc Vy - lớp 11/2: HCB môn Địa lý Olympic cấp tỉnh

Đoàn Văn Bình - lớp 10/1: HCĐ môn Vật lí Olympic cấp tỉnh

Nguyễn Anh Tuấn - lớp 10/1: HCĐ môn Vật lí Olympic cấp tỉnh

Nguyễn Tấn Long - lớp 10/1: HCĐ môn Hóa học Olympic cấp tỉnh

Huỳnh Thị Quỳnh Như - lớp 10/1: HCĐ môn Hóa học Olympic cấp tỉnh

Nguyễn Thị Mỹ Linh - lớp 10/1: HCĐ môn Sinh học Olympic cấp tỉnh

Lưu Thị Cẩm Tú - lớp 10/1: HCĐ môn Tin học Olympic cấp tỉnh

Dương Nhất Ny - lớp 10/2: HCĐ môn Ngữ văn Olympic cấp tỉnh

Mai Thị Như Ý - lớp 10/2: HCĐ môn Ngữ văn Olympic cấp tỉnh

Phạm Thị Thanh Nhàn - lớp 10/2: HCĐ môn Lịch sử Olympic cấp tỉnh

Doãn Trần Ánh Vy - lớp 10/2: HCĐ môn Địa lý Olympic cấp tỉnh

Vũ Thị Hà Như - lớp 10/2: HCĐ môn Địa lý Olympic cấp tỉnh

Hạ Hiểu My - lớp 10/2: HCĐ môn Tiếng anh Olympic cấp tỉnh

Châu Thị Lan - lớp 11/1: HCĐ môn Vật lí Olympic cấp tỉnh

Trần Lê Nhất Gô - lớp 11/1: HCĐ môn Hóa học Olympic cấp tỉnh

Huỳnh Dương Ái Hậu - lớp 11/1: HCĐ môn Hóa học Olympic cấp tỉnh

Trần Thị Ny - lớp 11/1: HCĐ môn Sinh học Olympic cấp tỉnh

Võ Thị Thùy Trang - lớp 11/1: HCĐ môn Tin học Olympic cấp tỉnh

Nguyễn Thị Kim Chi - lớp 11/2: HCĐ môn Lịch sử Olympic cấp tỉnh

Châu Thị Thanh Tuyền - lớp 11/2: HCĐ môn Lịch sử Olympic cấp tỉnh

Hồ Huỳnh Hạ Uyên - lớp 11/2: HCĐ môn Lịch sử Olympic cấp tỉnh

Trần Thị Thanh Ngân - lớp 11/2: HCĐ môn Tiếng anh Olympic cấp tỉnh

Lê Trương Thị Huyên - lớp 11/2: HCĐ môn Tiếng anh Olympic cấp tỉnh

Tổng cộng 32 giải: 02 HCV; 08 HCB, 22 HCĐ trên 54 HS dự thi

Doãn Thị Ánh Viên- lớp 11/8: HCV môn Võ Cổ truyền

Ngô Minh Anh - lớp 11/7: HCV môn Võ Cổ truyền

Huỳnh Thị Hồng Hạnh - lớp 11/8: HCV môn Chạy 400m nữ

Phạm Thị Thanh Nhàng - lớp 11/4: HCV môn Chạy 800m nữ

Huỳnh Vũ Khang - lớp 10/4: HCB môn Chạy 200m nam

Trần Minh Trực - lớp 11/8: 2 HCĐ môn Võ Cổ truyền

Phạm Thị Thanh Quyên - lớp 12/2: HCĐ môn Võ Cổ truyền

Phạm Viết Sâm - lớp 10/5: 2 HCĐ môn Võ Cổ truyền

Huỳnh Ngọc Tin - lớp 10/9: HCĐ môn Võ Cổ truyền

Lương Thanh Khương - lớp 10/5: 2 HCĐ môn Võ Cổ truyền

Võ Đình Sĩ - lớp 10/10: HCĐ môn Võ Cổ truyền

Nguyễn Tiến Dũng - lớp 11/7: 2 HCĐ môn Võ Cổ truyền 

*******

Giải Ba đồng đội cuộc thi OTE cấp tỉnh

Giải Ba Tiểu phẩm thi hùng biện Câu chuyện Đạo đức và Pháp luật cấp tỉnh

Giải khuyến khích cuộc thi Văn học - học văn cấp tỉnh

Giải khuyến khích cuộc thi Thí nghiệm thực hành Vật lý cấp tỉnh

- Học sinh xuất sắc nhất trường:

Huỳnh Thị Anh Đào         Lớp 10C1     Điểm TB: 9.5      

- Học sinh xuất sắc nhất Khối 11:

Em:    Võ Thị Lệ Quyên              lớp 11/2        ĐTB: 9.4

- Học sinh xuất sắc nhất Khối 12:

Nguyễn Thị Thu Huệ       lớp 12/1        <s

Gallery ảnh

Banner liên kết

 oofficesogiaoduc
gdtd

thkn

vnedu

Thống kê

Các thành viên : 19
Nội dung : 301
Liên kết web : 21
Số lần xem bài viết : 395473
Hiện có 4 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Gia Đạo Hiệu trưởng 0905972132 u30042000@gmail.com
2 Phạm Viết Sĩ Phó hiệu trưởng 0913480428 vietsicbq@gmail.com
3 Đinh Lợi Phó hiệu trưởng 0973687989 loilamlinh@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Nguyệt Văn thư - Tổ trưởng 0974870849 nguyetnhuhang85@gmail.com
2 Trần Thị Quỳnh Nga Thư viện 0975554223 quynhnga.cbq@gmail.com
3 Đặng Thị Thúy Kiều Giáo vụ 0358867727 kieucbq@gmail.com
4 Doãn Bá Hiểu Bảo vệ 0969115699
5 Châu Ngọc Tý Bảo vệ 0385473924
6 Phạm Thi Tuyết Tạp vụ 0987186729
7 Huỳnh Thị Yến Nhi Y tế 0935195876 yennhihuynhcbq@gmail.com
8 Trần Thị Vang Kế toán 0975204099  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Phạm Viết Sĩ Hiệu phó 0913480428 vietsicbq@gmail.com
2 Nguyễn Văn Năm Tổ trưởng 0355411404 nguyenvannam.caobaquat@gmail.com
3 Nguyễn Thị Cúc Tổ phó 0979058328 thicuc79@yahoo.com.vn
4 Mai Dũng Giáo viên 0935709835 dungntps@gmail.com
5 Nguyễn Như Toàn PBT Đoàn TN 0977002260 toantamky@gmail.com
6 Lê Văn Thơ Giáo viên 0948687595 levanthocbq@gmail.com
7 Nguyễn Thị K. Hường Giáo viên 0984697345 huongtoancbq@gmail.com
8 Hồ Văn Hiến Trưởng ban TTND 0334834971
9 Trần Thị Hạ Uyên Giáo viên 0935442371 hayencbq2018@gmail.com
10 Nguyễn Văn Tám Giáo viên 0772435097 tamcbqnt@gmai.com
11 Đoàn Nguyên Lộc Giáo viên 0935202108 dnlocmath@gmail.com
12 Nguyễn Thị Thanh Chi Giáo viên 0977663601 chitigon7682@yahoo.com.vn
13 Nguyễn Viết Minh Giáo viên 0982727076 vietminh79@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Lê Quang Hạnh Giáo viên 0375537350 Lqhanh2013@gmail.com
2 Bùi Đức Chương Giáo viên 0979094609 chuongcbqtrang@gmail.com
3 Trần Thị Ngọc Lan Giáo viên 0918160878 lenhvnpt@gmai.com
4 Trần Thiều Phi Tổ phó 0917989717 thieuphiqn82@gmail.com
5 Võ Phi Liên Giáo viên 0968506811 kieucbq@gmail.com
6 Nguyễn Hồng Quang Giáo viên 0914463144 hongquangquna@yahoo.com
7 Lê Yến Nhi Giáo viên 0903552256 yennhi.cbq@gmail.com
8 Nguyễn Thị Thanh Tổ trưởng 0938775059 thang117@gmail.com
9 Nguyễn Thị Thúy An Giáo viên 0913936241 nguyenan2427@gmail.com
10 Ngô Thị Minh Thùy Giáo viên 0977595096 minhthuyspl@gmail.com
11 Võ Chí Nhất Giáo viên 0949750921 vochinhat@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Huỳnh Tuấn Hiệp Tổ trưởng 0383690670 hieppct@gmail.com
2 Đoàn Thị Ngọc Lệ Tổ phó 0397820223 lenuithanh@gmail.com
3 Trần Thị Xuân Hạ Giáo viên 0914240410 hacbq1979@gamil.com
4 Huỳnh Thị Hạ Giáo viên 0905556233 tyhaminh@gmail.com
5 Lê Thị Thúy Hồng Giáo viên 0914359777 hongle.cbq@gmail.com
6 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Giáo viên 0944740142 trinhcbq196@gmail.com
7 Ngô Thị Lành Giáo viên 0935864121 ngolanh101084@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Thùy Bông Tổ trưởng 0984158898 thuybong75@yahoo.com.vn
2 Lê Thị Thu Thảo Tổ phó 0822511423 lethuthao.cna@gmail.com
3 Nguyễn Thị Lan Ủy viên BCH Công đoàn 0913334876 lanpct@gmail.com
4 Lê Thị Kim Oanh Giáo viên 0702508222 lekimoanh2207@gmail.com
5 Trương Thị Anh Thư Giáo viên 0913912045 ungvankhanh@gmail.com
6 Mai Thị Vy Giáo viên 0989940419 maivycbq@gmail.com
7 Nguyễn Thị Kim Yến Giáo viên 0905935007 yenphanthikimkt@gmail.com
8 Nguyễn Thị Thanh Chi Giáo viên 0915939213 thanhchinttk@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL  
1 Hà Huy Diệp Tổ trưởng 0394484202 doancaoba98@gmail.com.vn  
2 Phạm Minh Dũng Thư ký hội đồng 0912801149 dumipa@gmail.com.vn  
3 Phạm Thị Mỹ Trang Giáo viên 0978498298 mytrang1984@gmail.com  
4 Nguyễn Văn Thắng Giáo viên 0387305543 thangtaygiang@gmail.com  
5 Nguyễn Thị Hơn Giáo viên 0973112519 thihoncbq@gmail.com  
6 Nguyễn Thị Trang Giáo viên 0974993119 Nguyentrang1511@gmail.com  
7 Ngô Thị Kim Thanh Giáo viên 0905841742 ngokimthanhcbq@gmail.com  
8 Vũ Thị Phương Thảo Giáo viên 0392946789 vuphuongthao2711@gmail.com
9 Nguyễn Thị Thảo My Giáo viên 0763601395 nguyenthaomy93@gmail,com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
2 Châu Ngọc Khâm Giáo viên 0977195900 chaungockhamcbq@gmail.com
3 Nguyễn Tấn Vương Giáo viên 0935968477 vntanvuong54@gmail.com
4 Trịnh Thị Thuyền Chủ tịch CĐ 0914202787 thuyentrinhcbq@gmail.com
5 Bùi Thị Thủy Tổ trưởng 0336558908 phinhu2011@gmail.com
6 Tân Thị Diệp Thư Giáo viên 0386268507 diepthuquangnam@gmail.com
7 Phạm Thị Xuân Dung Giáo viên 0905225457 xuandungcbq@gmail.com
8 Nguyễn Thị Súy Giáo viên 0386584273 hieppct@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Mai Thị Tuyển Tổ trưởng 0983432919 maituyen200684@gamil.com
2 Võ Thị Bích Ngọc Giáo viên 0909023558 vobichngoccbq2009@gmail.com
3 Đoàn Thị Ngọc Diễm Giáo viên 0978668684 diemtincbq85@gmail.com
4 Võ Thị Kiều Diễm Giáo viên 0383546279 diem1104@gmail.com
5 Đỗ Thị Bích Liên Giáo viên 0907205567 bichlen@gmail.com
6 Nguyễn Tuấn Vỹ Giáo viên 0935880467 tuanvytkqn@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Thái Văn Tỵ Phó CT Công đoàn 0905662218 Tyhaminh@gmail.com
2 Ngô Thị Mỹ Tho Giáo viên 0935441325 ngomytho33@gmail.com
3 Nguyễn Thị Tám Giáo viên 0384654599 Doancaoba98@gmail.com
4 Phạm Thị Mỹ Yến Giáo viên 0762634069 pham.nhatminh074@gmail.com
5 Phan Thị Diễm Vi Giáo viên 0914218029 viphan7575@yahoo.com.vn
6 Nguyễn Văn Côi Giáo viên 0918230317 coisupham@gmail.com
7 Phạm Thị Anh Tuyết Giáo viên 0795626927 phamthianhtuyetcbq@gmail.com
8 Lê Thị Như Lan Giáo viên 0913937217 nhulan822000@gmail.com
9 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên 0345677689 hangquangbinh@gmail.com
10 Lê Đỗ Hạnh Nhi Giáo vien 0393501731 kieunhisp1996@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Doãn Mạnh Đức Tổ trưởng 0905231909 manhductx79@gmail.com
2 Nguyễn Thị Tường Vi Tổ phó 0913172320 Aidung88@gmail.com
3 Trần Văn Đông Giáo viên 0935424010 dongcbq@gmail.com
4 Đặng Ngọc Vương Gáo viên 0935679863
5 Nguyễn Thị Thủy Gáo viên 0987598350 nguyenthithuy01012009gmail.com
6 Trần Văn Nhựt Gáo viên 0939165049 nhutcbq@gmail.com
7 Võ Cảnh Dương Giáo viên 0376907593 vocanhduong@gmail.com

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS