Lịch công tác tuần Trường THPT Cao Bá Quát
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:21/10/2019 đến ngày:27/10/2019 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 21/10- Học TKB T7, ( ngày 19/10/2019 ), tiết 4 họp GVCN tại phòng HĐ- Học TKB T7 ( ngày 19/10/2019 , tiết 9 họp GVCN tại phòng HĐ
Ba 22/10 - Học văn hóa theo TKB- Học văn hóa theo TKB
Tư 23/10- Học văn hóa theo TKB
- Học văn hóa theo TKB
Năm 24/10- Học văn hóa theo TKB
- Dự tập huấn công tác Hội thập đỏ năm 2019 ( T.Phúc TD - 1 ngày )
- Học văn hóa theo TKB
Sáu 25/10- Học văn hóa theo TKB- Học văn hóa theo TKB
Bảy 26/10- Học sinh nghỉ học
- Giáo viên, nhân viên DỰ HỘI NGHỊ CBCNVC
- Học sinh nghỉ học
- Giáo viên, nhân viên DỰ HỘI NGHỊ CBCNVC
CN 27/10