Lịch công tác tuần Trường THPT Cao Bá Quát
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:20/1/2020 đến ngày:26/1/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 20/1- Học văn hóa theo TKB
- Phát quà tết cho học sinh nghèo
- Học văn hóa theo TKB
- Phát quà tết cho học sinh nghèo
Ba 21/1- Các lớp lao động dọn vệ sinh theo phân công- Các lớp lao động dọn vệ sinh theo phân công
Tư 22/1- Nghỉ tết- Nghỉ tết
Năm 23/1- Nghỉ tết- Nghỉ tết
Sáu 24/1- Nghỉ tết- Nghỉ tết
Bảy 25/1- Nghỉ tết- Nghỉ tết
CN 26/1