Lịch công tác tuần Trường THPT Cao Bá Quát
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:6/7/2020 đến ngày:12/7/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 6/7- Kiểm tra học kỳ II khối 12 theo lịch - Kiểm tra học kỳ II khối 11,10 theo lịch
Ba 7/7- Học sinh tự ôn tập tại nhà - Học sinh tự ôn tập tại nhà
Tư 8/7- Kiểm tra học kỳ II khối 11 theo lịch- Kiểm tra học kỳ II khối 10 theo lịch
Năm 9/7- Dạy phụ đạo khối 12- Dạy phụ đạo khối 12
Sáu 10/7- Học văn hóa theo TKB- Học văn hóa theo TKB
Bảy 11/7- Họp hội đồng sư phạm - Xếp loại hạnh kiểm, học lực học sinh ( 7h15 )- Các ban chuẩn bị lễ tri ân trưởng thành cho học sinh khối 12 ( theo QĐ đã phân công )
CN 12/7- Họp phụ huynh K0, 11 ( 8h00 )- Họp phụ huynh khối 12 ( 14h00 )
- Làm lễ tri ân cho học sinh K12 ( 15h30 )