Lịch công tác tuần Trường THPT Cao Bá Quát
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:18/1/2021 đến ngày:24/1/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 18/1- Học văn hóa theo TKB kỳ 2
- Dự họp tại huyện Ủy cả ngày ( T.Đạo, T.Sĩ, T.Lợi )
- Họp hội đồng xếp loại hạnh kiểm học sinh ( 13h30 )
Ba 19/1- Học văn hóa theo TKB- Học văn hóa theo TKB
Tư 20/1- Học văn hóa theo TKB- Học văn hóa theo TKB
Năm 21/1- Học văn hóa theo TKB- Học văn hóa theo TKB
Sáu 22/1- Học văn hóa theo TKB- Học văn hóa theo TKB
Bảy 23/1- Học văn hóa theo TKB, tiết 9 họp GVCN tại phòng Hội đồng - Học văn hóa theo TKB, tiết 9 họp GVCN tại phòng Hội đồng
CN 24/1- Họp phụ huynh học sinh theo ca học ( Ca sáng )- Họp phụ huynh học sinh theo ca học ( Ca sáng )