Lịch công tác tuần Trường THPT Cao Bá Quát
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:19/2/2024 đến ngày:25/2/2024 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 19/2- Dạy học theo TKB, chào cờ, học văn hoá- Dạy học theo TKB.
Ba 20/2- Dạy học theo TKB.- Dạy học theo TKB.
Tư 21/2- Dạy học theo TKB.- Dạy học theo TKB.
Năm 22/2- Dạy học theo TKB.
- Dạy học theo TKB.
- Họp tập huấn đề án vị trí việc làm ( T. Đạo dự)
Sáu 23/2- Dạy học theo TKB, tiết 4 họp GVCN tại phòng Hội đồng.
- 8h00. Dự Hội Nghị tại THPT Chuyên Nguyễn Bình Khiêm ( T. Đạo )
- Dạy học theo TKB, tiết 8 họp GVCN tại phòng Hội đồng
Bảy 24/2- Dạy học theo TKB.- BDHSG
CN 25/2