Lịch công tác tuần Trường THPT Cao Bá Quát
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:19/4/2021 đến ngày:25/4/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 19/4- Học văn hóa theo TKB, Chào cờ
- 07h30 Họp BCH mở rộng (mời bí thư các chi bộ) - Phòng Thầy Lợi
- 08h30 Họp Liên tịch (Phòng Hội trường)
- 14h00 Họp Hội đồng sư phạm (Hội trường)
- 15h30 Họp Chi bộ (thực hiện công tác kiểm tra kỹ thuật)
Ba 20/4- Học văn hóa theo TKB
- Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ và tập huấn phần mềm quản lý thi (Thầy Sĩ, Cô Kiều, Cô Tuyển)
- Học văn hóa theo TKB
Tư 21/4- Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3)- Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3)
Năm 22/4- Học văn hóa theo TKB- Học văn hóa theo TKB
Sáu 23/4- Học văn hóa theo TKB- Học văn hóa theo TKB
Bảy 24/4- Học văn hóa theo TKB, tiết 04 họp GVCN tại phòng Hội đồng- Học văn hóa theo TKB, tiết 09 họp GVCN tại phòng Hội đồng
CN 25/4