[ + Xem danh sách]
Lịch báo giảng Trường THPT Cao Bá Quát
In lịch Tháng trước   Tuần trước
Từ ngày:1/1/2024 đến ngày:7/1/2024 -- Tuần: Chưa nhập
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

BUỔI TIẾT LỚP PPCT MÔN HỌC TÊN BÀI DẠY GHI CHÚ
Hai
1/1/2024
 Sáng       
 Chiều       
Ba
2/1/2024
 Sáng       
 Chiều       

3/1/2024
 Sáng       
 Chiều       
Năm
4/1/2024
 Sáng       
 Chiều       
Sáu
5/1/2024
 Sáng       
 Chiều       
Bảy
6/1/2024
 Sáng       
 Chiều       
CN
7/1/2024
 Sáng       
 Chiều