Danh sách lập lịch báo giảng
Tháng trước Tuần trước LỊCH BÁO GIẢNG
Từ ngày:19/2/2024 -- Đến ngày:25/2/2024
Tuần tới Tháng tới
STT Tên giáo viên Phòng ban Lập lịch Ngày lập Tuần
1 Phạm Viết Sĩ Ban giám hiệu Chưa lập Chưa nhập
2 Đinh Lợi Ban giám hiệu Chưa lập Chưa nhập
3 Nguyễn Gia Đạo Ban giám hiệu Chưa lập Chưa nhập
4 Super Administrator Quản trị hệ thống Chưa lập Chưa nhập
5 Quản trị Ooffice Quản trị hệ thống Chưa lập Chưa nhập
6 Huỳnh Tuấn Hiệp Tổ Hóa học Chưa lập Chưa nhập
7 Ngô Thị Lành Tổ Hóa học Chưa lập Chưa nhập
8 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Tổ Hóa học Chưa lập Chưa nhập
9 Huỳnh Thị Hạ Tổ Hóa học Chưa lập Chưa nhập
10 Lê Thị Thúy Hồng Tổ Hóa học Chưa lập Chưa nhập
11 Trần Thị Xuân Hạ Tổ Hóa học Chưa lập Chưa nhập
12 Đoàn Thị Ngọc Lệ Tổ Hóa học Chưa lập Chưa nhập
13 Trần Vĩnh Tiên Tổ Hóa học Chưa lập Chưa nhập
14 Nguyễn Thị Thanh Chi Tổ Ngoại ngữ Chưa lập Chưa nhập
15 Nguyễn Thị Thùy Bông Tổ Ngoại ngữ Chưa lập Chưa nhập
16 Nguyễn Thị Lan Tổ Ngoại ngữ Chưa lập Chưa nhập
17 Mai Thị Vy Tổ Ngoại ngữ Chưa lập Chưa nhập
18 Lê Thị Kim Oanh Tổ Ngoại ngữ Chưa lập Chưa nhập
19 Lê Thị Thu Thảo Tổ Ngoại ngữ Chưa lập Chưa nhập
20 Phan Thị Kim Yến Tổ Ngoại ngữ Chưa lập Chưa nhập
21 Trương Thị Anh Thư Tổ Ngoại ngữ Chưa lập Chưa nhập
22 Vũ Thị Phương Thảo Tổ Ngữ Văn Chưa lập Chưa nhập
23 Hà Duy Diệp Tổ Ngữ Văn Chưa lập Chưa nhập
24 Nguyễn Thị Trang Tổ Ngữ Văn Chưa lập Chưa nhập
25 Phạm Thị Mỹ Trang Tổ Ngữ Văn Chưa lập Chưa nhập
26 Nguyễn Thị Thảo My Tổ Ngữ Văn Chưa lập Chưa nhập
27 Nguyễn Thị Hơn Tổ Ngữ Văn Chưa lập Chưa nhập
28 Phạm Minh Dũng Tổ Ngữ Văn Chưa lập Chưa nhập
29 Nguyễn Văn Thắng Tổ Ngữ Văn Chưa lập Chưa nhập
30 Ngô Thị Kim Thanh Tổ Ngữ Văn Chưa lập Chưa nhập
31 Phạm Thị Xuân Dung Tổ Sinh học - Công nghệ Chưa lập Chưa nhập
32 Bùi Thị Thủy Tổ Sinh học - Công nghệ Chưa lập Chưa nhập
33 Nguyễn Thị Súy Tổ Sinh học - Công nghệ Chưa lập Chưa nhập
34 Tân Thị Diệp Thư Tổ Sinh học - Công nghệ Chưa lập Chưa nhập
35 Nguyễn Tấn Vương Tổ Sinh học - Công nghệ Chưa lập Chưa nhập
36 Trịnh Thị Thuyền Tổ Sinh học - Công nghệ Chưa lập Chưa nhập
37 Nguyễn Văn Côi Tổ Sử - Địa – GDCD Chưa lập Chưa nhập
38 Phạm Thị Mỹ Yến Tổ Sử - Địa – GDCD Chưa lập Chưa nhập
39 Lê Thị Như Lan Tổ Sử - Địa – GDCD Chưa lập Chưa nhập
40 Thái Văn Tỵ Tổ Sử - Địa – GDCD Chưa lập Chưa nhập
41 Phạm Thị Ánh Tuyết Tổ Sử - Địa – GDCD Chưa lập Chưa nhập
42 Lê Đỗ Hạnh Nhi Tổ Sử - Địa – GDCD Chưa lập Chưa nhập
43 Phan Thị Diễm Vi Tổ Sử - Địa – GDCD Chưa lập Chưa nhập
44 Nguyễn Thị Hằng Tổ Sử - Địa – GDCD Chưa lập Chưa nhập
45 Nguyễn Thị Tám Tổ Sử - Địa – GDCD Chưa lập Chưa nhập
46 Ngô Thị Mỹ Tho Tổ Sử - Địa – GDCD Chưa lập Chưa nhập
47 Đặng Ngọc Vương Tổ Thể dục - GDQP&AN Chưa lập Chưa nhập
48 Trần Văn Đông Tổ Thể dục - GDQP&AN Chưa lập Chưa nhập
49 Nguyễn Thị Tường Vi Tổ Thể dục - GDQP&AN Chưa lập Chưa nhập
50 Doãn Mạnh Đức Tổ Thể dục - GDQP&AN Chưa lập Chưa nhập
51 Võ Cảnh Dương Tổ Thể dục - GDQP&AN Chưa lập Chưa nhập
52 Trần Văn Nhựt Tổ Thể dục - GDQP&AN Chưa lập Chưa nhập
53 Nguyễn Thị Thủy Tổ Thể dục - GDQP&AN Chưa lập Chưa nhập
54 Nguyễn Tuấn Vỹ Tổ Tin học Chưa lập Chưa nhập
55 Mai Thị Tuyển Tổ Tin học Chưa lập Chưa nhập
56 Đỗ Thị Bích Lên Tổ Tin học Chưa lập Chưa nhập
57 Võ Thị Kiều Diễm Tổ Tin học Chưa lập Chưa nhập
58 Võ Thị Bích Ngọc Tổ Tin học Chưa lập Chưa nhập
59 Võ Thị Minh Tổ Tin học Chưa lập Chưa nhập
60 Đoàn Thị Ngọc Diễm Tổ Tin học Chưa lập Chưa nhập
61 Nguyễn Thị Kim Hường Tổ Toán Chưa lập Chưa nhập
62 Đoàn Nguyên Lộc Tổ Toán Chưa lập Chưa nhập
63 Nguyễn Như Toàn Tổ Toán Chưa lập Chưa nhập
64 Nguyễn Văn Tám Tổ Toán Chưa lập Chưa nhập
65 Nguyễn Văn Năm Tổ Toán Chưa lập Chưa nhập
66 Hồ Văn Hiến Tổ Toán Chưa lập Chưa nhập
67 Mai Dũng Tổ Toán Chưa lập Chưa nhập
68 Nguyễn Viêt Minh Tổ Toán Chưa lập Chưa nhập
69 Lê Văn Thơ Tổ Toán Chưa lập Chưa nhập
70 Nguyễn Thị Thanh Chi Tổ Toán Chưa lập Chưa nhập
71 Nguyễn Thị Cúc Tổ Toán Chưa lập Chưa nhập
72 Trần Thị Hạ Uyên Tổ Toán Chưa lập Chưa nhập
73 Phạm Thị Tuyết Tổ Văn Phòng Chưa lập Chưa nhập
74 Nguyễn Thị Nguyệt Tổ Văn Phòng Chưa lập Chưa nhập
75 Doãn Bá Hiếu Tổ Văn Phòng Chưa lập Chưa nhập
76 Trần Thị Vang Tổ Văn Phòng Chưa lập Chưa nhập
77 Trần Thị Quỳnh Nga Tổ Văn Phòng Chưa lập Chưa nhập
78 Huỳnh Thị Yến Nhi Tổ Văn Phòng Chưa lập Chưa nhập
79 Châu Ngọc Tý Tổ Văn Phòng Chưa lập Chưa nhập
80 Đặng Thị Thúy Kiều Tổ Văn Phòng Chưa lập Chưa nhập
81 Bùi Đức Chương Tổ Vật lý - Công nghệ Chưa lập Chưa nhập
82 Ngô Thị Minh Thùy Tổ Vật lý - Công nghệ Chưa lập Chưa nhập
83 Trần Thị Ngọc Lan Tổ Vật lý - Công nghệ Chưa lập Chưa nhập
84 Nguyễn Thị Thúy An Tổ Vật lý - Công nghệ Chưa lập Chưa nhập
85 Trần Thiều Phi Tổ Vật lý - Công nghệ Chưa lập Chưa nhập
86 Nguyễn Hồng Quang Tổ Vật lý - Công nghệ Chưa lập Chưa nhập
87 Võ Chí Nhất Tổ Vật lý - Công nghệ Chưa lập Chưa nhập
88 Võ Phi Liên Tổ Vật lý - Công nghệ Chưa lập Chưa nhập
89 Nguyễn Thị Thanh Tổ Vật lý - Công nghệ Chưa lập Chưa nhập
90 Lê Quang Hạnh Tổ Vật lý - Công nghệ Chưa lập Chưa nhập
91 Lê Yến Nhi Tổ Vật lý - Công nghệ Chưa lập Chưa nhập