[ + Xem danh sách]
Lịch báo giảng Trường THPT Cao Bá Quát
In lịch Tháng trước   Tuần trước
Từ ngày:17/2/2020 đến ngày:23/2/2020 -- Tuần: Chưa nhập
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

BUỔI TIẾT LỚP PPCT MÔN HỌC TÊN BÀI DẠY GHI CHÚ
Hai
17/2/2020
 Sáng       
 Chiều       
Ba
18/2/2020
 Sáng       
 Chiều       

19/2/2020
 Sáng       
 Chiều       
Năm
20/2/2020
 Sáng       
 Chiều       
Sáu
21/2/2020
 Sáng       
 Chiều       
Bảy
22/2/2020
 Sáng       
 Chiều       
CN
23/2/2020
 Sáng       
 Chiều