[ + Xem danh sách]
Lịch báo giảng Trường THPT Cao Bá Quát
In lịch Tháng trước   Tuần trước
Từ ngày:18/1/2021 đến ngày:24/1/2021 -- Tuần: Chưa nhập
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

BUỔI TIẾT LỚP PPCT MÔN HỌC TÊN BÀI DẠY GHI CHÚ
Hai
18/1/2021
 Sáng       
 Chiều       
Ba
19/1/2021
 Sáng       
 Chiều       

20/1/2021
 Sáng       
 Chiều       
Năm
21/1/2021
 Sáng       
 Chiều       
Sáu
22/1/2021
 Sáng       
 Chiều       
Bảy
23/1/2021
 Sáng       
 Chiều       
CN
24/1/2021
 Sáng       
 Chiều