[ + Xem danh sách]
Lịch báo giảng Trường THPT Cao Bá Quát
In lịch Tháng trước   Tuần trước
Từ ngày:8/8/2022 đến ngày:14/8/2022 -- Tuần: Chưa nhập
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

BUỔI TIẾT LỚP PPCT MÔN HỌC TÊN BÀI DẠY GHI CHÚ
Hai
8/8/2022
 Sáng       
 Chiều       
Ba
9/8/2022
 Sáng       
 Chiều       

10/8/2022
 Sáng       
 Chiều       
Năm
11/8/2022
 Sáng       
 Chiều       
Sáu
12/8/2022
 Sáng       
 Chiều       
Bảy
13/8/2022
 Sáng       
 Chiều       
CN
14/8/2022
 Sáng       
 Chiều