Lịch công tác tuần Trường THPT Cao Bá Quát
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:6/9/2021 đến ngày:12/9/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 6/9- Không chào cờ, học đôn tiết theo TKB- Các tổ CM họp Trực lãnh đạo: Thầy Đạo, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Ba 7/9- Học Văn Hóa theo TKB- Học Văn Hóa theo TKB Trực lãnh đạo: Thầy Đạo, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Tư 8/9- Học Văn Hóa theo TKB- Học Văn Hóa theo TKB Trực lãnh đạo: Thầy Đạo, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Năm 9/9- Học Văn Hóa theo TKB- Học Văn Hóa theo TKB Trực lãnh đạo: Thầy Đạo, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Sáu 10/9- Học Văn Hóa theo TKB- Học Văn Hóa theo TKB Trực lãnh đạo: Thầy Đạo, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
Bảy 11/9- Học văn hóa theo TKB, tiết 04 họp GVCN tại phòng Hội đồng- Học văn hóa theo TKB, tiết 09 họp GVCN tại phòng Hội đồng Trực lãnh đạo: Thầy Đạo, Thầy Sĩ, Thầy Lợi
CN 12/9