THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU HỌC SINH
TRƯỜNG THPT CAO BÁ QUÁT - HUYỆN NÚI THÀNH
Họ và tên:  Trần Văn Triều Năm sinh:  27-09-1998 Giới tính:  Nam
Quê quán:  Tam Xuân 1 Chức vụ trong lớp:  Không có
Năm vào học tại trường:  2013 Năm ra trường:  2016 Lớp ra trường:  12/11
Tên GVCN năm ra trường:  Trịnh Thị Thuyền Thông tin về GVCN:  Trịnh Thị Thuyền
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Sinh Viên Năm 3 - Đại Học Nha Trang
Chỗ ở hiện nay:  Nha Trang
Số điện thoại liên lạc:  01674567475 Email:  
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu học sinh:
Ngày giờ đăng ký: 13h57:18-09-2018
Các thông tin trên đây là do Cựu học sinh Trần Văn Triều nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!