THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU HỌC SINH
TRƯỜNG THPT CAO BÁ QUÁT - HUYỆN NÚI THÀNH
Họ và tên:  Nguyễn trung hiếu Năm sinh:  1995 Giới tính:  Nam
Quê quán:  Tam anh bắc núi thành quảng nam Chức vụ trong lớp:  Không có
Năm vào học tại trường:  2010 Năm ra trường:  2013 Lớp ra trường:  12/3
Tên GVCN năm ra trường:  Nguyễn thị thu thủy Thông tin về GVCN:  NGUYỄN THỊ THU THỦY
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Chuyên viên trung tâm phát triển hạ tầng ban kinh tế mở chu lai
Chỗ ở hiện nay:  Thôn thuận an tam anh bắc núi thành quảng nam
Số điện thoại liên lạc:  0968508347 Email:  Nguyentrunghieuttptht@gmail.com
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu học sinh:
Ngày giờ đăng ký: 19h23:20-11-2017
Các thông tin trên đây là do Cựu học sinh Nguyễn trung hiếu nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!