THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU HỌC SINH
TRƯỜNG THPT CAO BÁ QUÁT - HUYỆN NÚI THÀNH
Họ và tên:  Phạm Phương Năm sinh:  1987 Giới tính:  Nam
Quê quán:  Tam Anh Bắc Chức vụ trong lớp:  Không có
Năm vào học tại trường:  2003 Năm ra trường:  2005 Lớp ra trường:  12/3
Tên GVCN năm ra trường:  Lê Thị Bảy Thông tin về GVCN:  
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Mây _ Tam Tiến
Chỗ ở hiện nay:  Tam Xuân 1
Số điện thoại liên lạc:  O977423336 Email:  phuongtc05dk@gmail.com
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu học sinh:
Ngày giờ đăng ký: 05h58:12-09-2017
Các thông tin trên đây là do Cựu học sinh Phạm Phương nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!